+30 2310 680752 info@georgiadismichail.gr Δε - Πα: 17.00μ.μ - 20.00μ.μ

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Α. Χειρουργική αποκατάσταση Κιρσοκήλης (λαπαροσκοπικά ή με υπόβουβωνική τομή)

Η κιρσοκήλη είναι μια από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος στους νέους άνδρες και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας. Πρόκειται για την κιρσοειδή διεύρυνση των φλεβών του όρχεως, οι οποίες ονομάζονται σπερματικές φλέβες και εμφανίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων στην αριστερή πλευρά.

Εμφανίζεται περίπου στο 11,7% των ενήλικων αντρών και στο 25% αυτών εμφανίζουν υπογονιμότητα. Η ακριβής σχέση μεταξύ αντρικής γονιμότητας και κιρσοκήλης είναι άγνωστη, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι το σπέρμα βελτιώνεται μετά τη χειρουργική αποκατάστασή της και επίσης διορθώνονται βλάβες στο DNA των σπερματοζωαρίων.

Οι κύριες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της κιρσοκήλης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Ένωση (ΕΑU), είναι οι ακόλουθες:

  • Σε εφήβους ή νέους άνδρες όταν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ατροφία του όρχεως στην ίδια πλευρά με την κιρσοκήλη
  • Σε νέους υπογόνιμους άνδρες με παθολογικό σπερμοδιάγραμμα
  • Όταν υπάρχει δυσμορφία στο όσχεο λόγω μεγάλου βαθμού κιρσοκήλης ή όταν αυτή δημιουργεί συμπτώματα(πόνος, αίσθημα βάρους)

Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική. Mε τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου (μικροχειρουργική κιρσοκηλεκτομή, microsurgical varicocelectomy), η διόρθωση είναι πλέον λεπτομερής με αποτέλεσμα κλασσικές επιπλοκές παλαιότερων χειρουργικών τεχνικών (όπως η υποτροπή και η υδροκήλη) να έχουν εξαλειφθεί.

Η μικροχειρουργική θεωρείται η μέθοδος εκλογής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών-επιπλοκών. Η χρήση του μικροσκοπίου επιτρέπει την απολίνωση περισσότερων σπερματικών φλεβών, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανεύρεση και διατήρηση των αρτηριών και των λεμφαγγείων.

Μικροχειρουργική τεχνική αποκατάστασης κιρσοκήλης

  • Τομή: υποβουβωνική (2-3cm)
  • Θέση ασθενούς: ύπτια θέση σε ουραία κλίση 15 μοιρών
  • Απολίνωση όλων των φλεβικών κλάδων (Έσω σπερµατικών, κρεµαστήριων, έξω σπερµατικών, οιακικών)
  • Διατήρηση όλων των αρτηριών (Έσω σπερµατική, κρεµαστήρια)
  • Διατήρηση των λεµφαγγείων
  • Επισκόπηση όρχι και επιδιδυµίδας

Η μικροχειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης έχει τα καλύτερα αποτελέσματα επί των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος και των ποσοστών επίτευξης κύησης.

Β. Βιοψία όρχεως για εξωσωματική γονιμοποίηση

Ενδείκνυται συνήθως για διαγνωστικούς σκοπούς αλλά και στο πλαίσιο της θεραπείας της υπογονιμότητας για να βρούμε τα αίτια της αντρικής στειρότητας όταν μια ανάλυση σπέρματος δείχνει ότι υπάρχει μη φυσιολογικό σπέρμα και κυρίως όταν ο άντρας έχει αζωοσπερμία η οποία οφείλεται σε βλάβη στον ορχικό ιστό. Στους άντρες αυτούς υπάρχει περίπτωση με τη βιοψία να εντοπιστούν υγιή τμήματα ορχικού ιστού , από τα οποία θα μπορέσει να γίνει εξαγωγή σπερματοζωαρίων.

Η μικροχειρουργική βιοψία όρχεων (micro TESE) είναι μια εξειδικευμένη μικροχειρουργική διαδικασία που εφαρμόζεται και προσφέρει λύση στους υπογόνιμους άνδρες με αζωοσπερμία. Η micro TESE βιοψία πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μικροσκοπίου με τη βοήθεια του οποίου ερευνάται αναλυτικά και στοχευμένα ο όρχις για την αναγνώριση των περιοχών με καλής μορφολογίας σπερματικά σωληνάρια.

Με την τεχνική αυτή, και με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία συστήνουν την micro TESE βιοψία ως την καλύτερη και πιο ενδεδειγμένη βιοψία όρχι σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας, το ποσοστό ανεύρεσης σπερματοζωαρίων ανέρχεται στο 50%.

Η micro TESE είναι μια εξαιρετικά ασφαλής χειρουργική διαδικασία για τον άνδρα. Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και επιστρέφει άμεσα στην καθημερινοτητά του.

Η ανάρρωση συνήθως διαρκεί από 1-2 ημέρες έως και μια εβδομάδα. Η περιοχή μπορεί να είναι επώδυνη για 2-3 μέρες μετά τη βιοψία η οποία αντιμετωπίζεται εύκολα με παυσίπονα όπως η παρακεταμόλη. Συνήθως υπάρχει κάποια διόγκωση, αποχρωματισμός ή ενόχληση κατά τις πρώτες μέρες. Μπορεί επίσης να υπάρχει λίγο αίμα. Επιπλέον συνίσταται αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα για 1-2 εβδομάδες, αποφυγή λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και αποφυγή πλυσίματος στη περιοχή για αρκετές ημέρες.

X